A szerelem sokfélesége

Amikor valaki a szeretetről beszél, akkor mindenképpen meg kell azt jegyezni, hogy ez nem egy olyan dolog, amelyet lehetne általánosítani. Amennyiben valaki mégis ezt kívánná tenni, fontos, hogy figyelembe vegye azt, hogy ahány ember, annyi féleképpen képesek szeretni.

[wp_ad_camp_1]

A szerelem felfogása természetesen aszerint a szempont szerint is elkülöníthető, hogy valaki a női, vagy a férfi nemről van-e szó. Hogyha csak és kizárólag ezt nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a női nem általában az érzelmesebb típushoz tartozik, a férfiak pedig inkább a racionálisak közé. Azonban ezek a megállapítások sem örök-érvényűek, és nem általánosíthatók teljesen. Ráadásul, ezen a téren nem érdemes megállapításokat tenni, hiszen amellett, hogy valaki nő-e, vagy férfi, létezik sok más fontos szempont is, ami az emberek személyiségére vonatkozik. A lényeg az egészben, hogy toleránsnak kell lenni, amikor ilyen jellegű viták alakulnak ki a párok között. Ez sikerülhet akkor, hogyha mindenki tudatában van a nembeli, felfogásbeli és személyiségbeli különbségeknek.

Ami a szerelem különböző felfogásaival kapcsolatos, azt nagyban meghatározzák még a kulturális sajátosságok is. hogyha egy kicsit belegondolunk, egyértelművé válik, hogy a szerelem minden kultúrában más-és más jelleget mutat, valamint más jellegzetességet is kap. Hogyha például az indiai és az amerikai szerelemfelfogást hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy e kettő teljesen másképpen valósul meg, az adott nép tradícióit követve. Hogyha valaki a magyar szerelemfelfogással szeretne azonosulni, látogasson el a www.boldogsagmagazin.hu weboldalra, és olvasson olyan cikkeket innen, amelyek ezt tükrözik. A magyar szerelemfelfogás közelebb áll az amerikaihoz, mint az indiaihoz, ezt Ön is láthatja majd!